طرح حامی - بیمه ایران

طرح حامی خانه و خانواده (1)

 

جدول سرمایه، تعهدات و حق بیمه (ارقام به ریال)

ردیف

شرح مورد بیمه

سرمایه مورد بیمه

1

ارزش اعیانی ساختمان و تاسیسات در برابر خطرهای آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، طوفان، زلزله، ترکیدگی لوله فاضلاب، ضایعات ناشی از بارش باران و ذوب برف، سنگینی برف به مبلغ

100/000/000

2

ارزش اثاث منزل مسکونی در برابر خطرهای آتش سوزی ، انفجار، صاعقه، سیل، طوفان، زلزله، ترکیدگی لوله فاضلاب، ضایعات ناشی از بارش باران و ذوب برف، سنگینی برف به مبلغ

50/000/000

3

اثاث منزل مسکونی در برابر خطر سرقت تا مبلغ

20/000/000

4

مسئولیت مالی در برابر همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار و ترکیدگی لوله آب در محل مورد بیمه تا مبلغ

10/000/000

5

غرامت فوت یا نقص عضو دائم اشخاص ساکن در محل مورد بیمه ناشی از وقوع آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه سیل، زلزله و سرقت

20/000/000

6

حداکثر هزینه پزشکی اشخاص ساکن در محل مورد بیمه ناشی از وقوع آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه سیل و زلزله و سرقت

2/000/000

7

حداکثر هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده وی در محلی دیگر در صورتی که محل مورد بیمه به علت وقوع آتش سوزی ، انفجار ، سیل و زلزله قابل سکونت نباشد.

5/000/000

8

دستگاه و لوازم برقی منزل مسکونی در قبال خطرات نوسانات برق

10/000/000

9

تامین معیشت سرپست خانواده پس از وقوع خطرهای آتش سوزی، انفجار ، زلزله و سیل برای مدت سه ماه به صورت روزشمار تا بازگشت به شرایط عادی حاکثر تا مبلغ

15/000/000

10

خسارت احتمالی وارده به اتومبیل شخصی متعلق به بیمه گذار یا اعضای خانواده وی مستقر در پارکینگ محل مورد بیمه در برابر خطرهای آتش سوزی، انفجار، زلزله و سیل تا مبلغ

40/000/000

جمع کل حق بیمه (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری)

240/000

 

طرح حامی خانه و خانواده (2)

جدول سرمایه، تعهدات و حق بیمه (ارقام به ریال)

ردیف

شرح مورد بیمه

سرمایه مورد بیمه

1

ارزش اعیانی ساختمان و تاسیسات در برابر خطرهای آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، طوفان، زلزله، ترکیدگی لوله فاضلاب، ضایعات ناشی از بارش باران و ذوب برف، سنگینی برف به مبلغ

200/000/000

2

ارزش اثاث منزل مسکونی در برابر خطرهای آتش سوزی ، انفجار، صاعقه، سیل، طوفان، زلزله، ترکیدگی لوله فاضلاب، ضایعات ناشی از بارش باران و ذوب برف، سنگینی برف به مبلغ

100/000/000

3

اثاث منزل مسکونی در برابر خطر سرقت تا مبلغ

40/000/000

4

مسئولیت مالی در برابر همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار و ترکیدگی لوله آب در محل مورد بیمه تا مبلغ

20/000/000

5

غرامت فوت یا نقص عضو دائم اشخاص ساکن در محل مورد بیمه ناشی از وقوع آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه سیل، زلزله و سرقت

40/000/000

6

حداکثر هزینه پزشکی اشخاص ساکن در محل مورد بیمه ناشی از وقوع آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه سیل و زلزله و سرقت

4/000/000

7

حداکثر هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده وی در محلی دیگر در صورتی که محل مورد بیمه به علت وقوع آتش سوزی ، انفجار ، سیل و زلزله قابل سکونت نباشد.

10/000/000

8

دستگاه و لوازم برقی منزل مسکونی در قبال خطرات نوسانات برق

20/000/000

9

تامین معیشت سرپست خانواده پس از وقوع خطرهای آتش سوزی، انفجار ، زلزله و سیل برای مدت سه ماه به صورت روزشمار تا بازگشت به شرایط عادی حاکثر تا مبلغ

30/000/000

10

خسارت احتمالی وارده به اتومبیل شخصی متعلق به بیمه گذار یا اعضای خانواده وی مستقر در پارکینگ محل مورد بیمه در برابر خطرهای آتش سوزی، انفجار، زلزله و سیل تا مبلغ

80/000/000

جمع کل حق بیمه (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری)

480/000

 

طرح حامی خانه و خانواده (3)

جدول سرمایه، تعهدات و حق بیمه (ارقام به ریال)

ردیف

شرح مورد بیمه

سرمایه مورد بیمه

حامی سه

1

ارزش اعیانی ساختمان و تاسیسات در برابر خطرهای آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، طوفان، زلزله، ترکیدگی لوله فاضلاب، ضایعات ناشی از بارش باران و ذوب برف، سنگینی برف به مبلغ

300/000/000

2

ارزش اثاث منزل مسکونی در برابر خطرهای آتش سوزی ، انفجار، صاعقه، سیل، طوفان، زلزله، ترکیدگی لوله فاضلاب، ضایعات ناشی از بارش باران و ذوب برف، سنگینی برف به مبلغ

150/000/000

3

اثاث منزل مسکونی در برابر خطر سرقت تا مبلغ

60/000/000

4

مسئولیت مالی در برابر همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار و ترکیدگی لوله آب در محل مورد بیمه تا مبلغ

30/000/000

5

غرامت فوت یا نقص عضو دائم اشخاص ساکن در محل مورد بیمه ناشی از وقوع آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه سیل، زلزله و سرقت

60/000/000

6

حداکثر هزینه پزشکی اشخاص ساکن در محل مورد بیمه ناشی از وقوع آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه سیل و زلزله و سرقت

6/000/000

7

حداکثر هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده وی در محلی دیگر در صورتی که محل مورد بیمه به علت وقوع آتش سوزی ، انفجار ، سیل و زلزله قابل سکونت نباشد.

15/000/000

8

دستگاه و لوازم برقی منزل مسکونی در قبال خطرات نوسانات برق

30/000/000

9

تامین معیشت سرپست خانواده پس از وقوع خطرهای آتش سوزی، انفجار ، زلزله و سیل برای مدت سه ماه به صورت روزشمار تا بازگشت به شرایط عادی حاکثر تا مبلغ

45/000/000

10

خسارت احتمالی وارده به اتومبیل شخصی متعلق به بیمه گذار یا اعضای خانواده وی مستقر در پارکینگ محل مورد بیمه در برابر خطرهای آتش سوزی، انفجار، زلزله و سیل تا مبلغ

120/000/000

جمع کل حق بیمه (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری)

720/000

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 28 ارديبهشت 1393 06:02

تلفن تماس


 

تلفن  :   02177616799 و  02177616784

ایمیل :   info@brokerata.com

خانه کارگر

Kargar members button

 

 

جامعه دانش آموختگان دانشگاه آزاد

membership-link-button 1

 

 

لینک های مفید

Links

 

 

FolliowCaseHospital Link

FollowCastHospital Link

 alborz Shoab

 

alborz Namayandegan

 

Dana Shoab

 

 

Dana Namayandegan

برگشت به بالا