طرح جامع منازل مسکونی - بیمه نوین

طرح جامع منازل مسكونی:

این بیمه‌نامه بصورت دفترچه‌ای بوده و پوشش‌های فوق‌العاده متنوعی از جمله آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله، حوادث داخل منزل و مسئولیت در قبال همسایگان مجاور (ناشی از بروز خطرات تحت پوشش) و هزینه اقامت در محل جدید، تا هنگام تعمیر منزل مسكونی، با حق بیمه‌ای اندك در آن ارائه شده است.

 این دفترچه بیمه در قالب 3 طرح با پوشش‌های متنوع و با حق بیمه 124000 ریال و 248000 ریال و 372000 ریال به عموم هموطنان عرضه می‌شود. که بیمه‌گذاران محترم می‌توانند یکی از طرح‌های 3 گانه را انتخاب نمایند.

 

طرح1

   

موضـوع بیمــه

خطــرات تحت پــوشش

   تا سقف     (ریال)

حق بیمه (ریال)

ساختمان و تأسیسات

آتش سوزی - صاعقه - انفجار - زلزله

200,000,000

475,000

اثاثیه

آتش سوزی - صاعقه - انفجار - زلزله

80,000,000

اثاثیه و لوازم منزل

سرقت

30,000,000

مسئولیت مدنی در قبال شخص ثالث

آتش سوزی - صاعقه - انفجار

50,000,000

بیمه گذار و اعضای خانواده ساکن در محل مورد بیمه

فوت و نقص عضو ناشی از آتش سوزی - صاعقه - انفجار

50,000,000

بیمه گذار و اعضای خانواده ساکن در محل مورد بیمه

هزینه های پزشکی ناشی از آتش سوزی - صاعقه - انفجار

20,000,000

بیمه گذار و اعضای خانواده ساکن در محل مورد بیمه

اسکان موقت ( آتش سوزی - صاعقه - انفجار و زلزله )

10,000,000

طرح2

   

موضـوع بیمــه

خطــرات تحت پــوشش

   تا سقف     (ریال)

حق بیمه (ریال)

ساختمان و تأسیسات

آتش سوزی - صاعقه - انفجار - زلزله

300,000,000

623,000

اثاثیه

آتش سوزی - صاعقه - انفجار - زلزله

120,000,000

اثاثیه و لوازم منزل

سرقت

40,000,000

مسئولیت مدنی در قبال شخص ثالث

آتش سوزی - صاعقه - انفجار

50,000,000

بیمه گذار و اعضای خانواده ساکن در محل مورد بیمه

فوت و نقص عضو ناشی از آتش سوزی - صاعقه - انفجار

50,000,000

بیمه گذار و اعضای خانواده ساکن در محل مورد بیمه

هزینه های پزشکی ناشی از آتش سوزی - صاعقه - انفجار

20,000,000

بیمه گذار و اعضای خانواده ساکن در محل مورد بیمه

اسکان موقت ( آتش سوزی - صاعقه - انفجار - زلزله )

20,000,000

طرح3

   

موضـوع بیمــه

خطــرات تحت پــوشش

   تا سقف     (ریال)

حق بیمه (ریال)

ساختمان و تأسیسات

آتش سوزی - صاعقه - انفجار - زلزله

500,000,000

873,000

اثاثیه

آتش سوزی - صاعقه - انفجار - زلزله

200,000,000

اثاثیه و لوازم منزل

سرقت

50,000,000

مسئولیت مدنی در قبال شخص ثالث

آتش سوزی - صاعقه - انفجار

50,000,000

بیمه گذار و اعضای خانواده ساکن در محل مورد بیمه

فوت و نقص عضو ناشی از آتش سوزی - صاعقه - انفجار

50,000,000

بیمه گذار و اعضای خانواده ساکن در محل مورد بیمه

هزینه های پزشکی ناشی از آتش سوزی - صاعقه - انفجار

20,000,000

بیمه گذار و اعضای خانواده ساکن در محل مورد بیمه

اسکان موقت ( آتش سوزی - صاعقه - انفجار - زلزله )

30,000,000

 

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 19 خرداد 1393 12:41

تلفن تماس


 

تلفن  :   02177616799 و  02177616784

ایمیل :   info@brokerata.com

خانه کارگر

Kargar members button

 

 

جامعه دانش آموختگان دانشگاه آزاد

membership-link-button 1

 

 

لینک های مفید

Links

 

 

FolliowCaseHospital Link

FollowCastHospital Link

 alborz Shoab

 

alborz Namayandegan

 

Dana Shoab

 

 

Dana Namayandegan

برگشت به بالا