طرح درمان خانوار - بیمه آرمان

معرفی بیمه درمان خانوار (هزینه های بستری در بیمارستان)

 

ü       بیمه نامه درمان: بیمه نامه یست که به موجب آن هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری و حوادث احتمالی را طبق شرایط و مقررات مربوط به آن تامین می نماید.

ü       بیمه گذار  و بیمه شده: بیمه گذار بیمه عمر و سرمایه گذاری در صورتی می تواند خود و اعضاء خانواده (همسر و فرزندان مجرد) تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند که حق بیمه پرداختی بیمه عمرو سرمایه گذاری سالانه بیمه گذار کمتر از 8،000،000 ریال نباشد.

تبصره: فرزندان مچرد طبق شرایط عمومی آیین نامه 74 ملاک عمل می باشد.

ü       سن بیمه شده: از کودک حداقل 2ماهه تا سن 60 سالگی

ü       شرایط بیمه نامه: هریک از بیمه گذاران بیمه عمرو سرمایه گذاری شرکت بیمهآرمان درصورتی که حداقل حق بیمه پرداخای سالانه آنان در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری به شرح جدول ذیل باشد. به سه گروه تقسیم و می توانند بیمه درمان خانوار خریداری نماید.

توضیحات:

هزینه بستری در بیمارستان، جراحی، شیمی درمانی، آنژیوگرافی قلب، گامانایف و انواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود day care

  • هزینه های اعمال جراحی ، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع( به استثناء ستون دیسک فقرات) گامانایف، قلب، پیوند (ریه، کبد، کلیه و مغز استخوان) با احتساب هزینه بستری در بیمارستان
  • هزینه انتقال بیمار داخل شهری یا بین شهری درصورتی که منج به بستری در بیمارستان، بیانجامد. قابل پرداخت است.
  • هزینه رفع عیوب انکساری دوچشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر ، جوع قدربینایی هر چشم (درجه نزدیک بینی یا دور بینی با اضافه نصف آستیگمات) 4دیوپتر یا بیشتر باشد.
  • حق بیمه های فوق براساس تعرفه درمان گروهی و برای سنین زیر 40سال 100% و برای سنین بیش از 40 سال 150% حق بیمه محاسبه گردیده است. 
 

 

گروه

حداقل حق بیمه پرداختی سالانه عمرو سرمایه گذاری

سقف هزینه بستری در بیمارستان

سقف هزینه اعمال جراحی تخصصی

آمبولانس درون شهری

بین شهری

سقف رفع عیوب انکساری برای دوچشم بالای4دیوپتر

حق بیمه نفر برای سنین زیر 40 سال سالیانه هر

حق بیمه سالیانه هر نفر برای سنین بالای 40 سال

1

از 8،000،000 تا 16،000.000

20،000،000

40،000،000

300،000

600،000

4،000،000

1،650،000

2،000،000

2

بیش از 16،000،000

30،000،000

60،000،000

400،000

800،000

6،000،000

1،980،000

2،480،000

3

 

40،000،000

80،000،000

500،000

1،000،000

8،000،000

2،370،000

2،960،000

 

 ü       مدت بیمه نامه یکسال و قابل تمدید

 ü       فرانشیز :30%

 ü       دوره انتظار : دوره انتظار برای استفاده از هزینه های بیمارستانی و بیماری های مزمن ( به استثنای هزینه های ناشی از حادثه با اورژانس) 3 ماه درنظر گرفته می شود.

 ü       نحوه و شرایط پرداخت حق بیمه: حق بیمه این بیمه نامه به صورت سالانه (یکجا)، همزمان با صدور بیمه نامه عمرو سرمایه گذاری توسط بیمه گذار پرداخت می گردد.

 سایر شرایط:

 درصورتیکه پزشک معتمد در بررسی فرم پیشنهاد پزشکی مربوط به بیمه عمرو سرمایه گذاری، مشکلاتی در سلامتی بیمه شده (هریک از اعضای خانواده) مشاهده نماید با نظر پزشک معتمد بیمه شده نمی تواند بیمه درمان خانوار خریداری نماید.

  • استفاده از بیمه گر اول: در صورتی که دارنده این بیمه نامه از سهم بیمه گر اول استفاده نماید، فرانشیز اعمال نمی گردد.

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 28 ارديبهشت 1393 06:06

تلفن تماس


 

تلفن  :   02177616799 و  02177616784

ایمیل :   info@brokerata.com

خانه کارگر

Kargar members button

 

 

جامعه دانش آموختگان دانشگاه آزاد

membership-link-button 1

 

 

لینک های مفید

Links

 

 

FolliowCaseHospital Link

FollowCastHospital Link

 alborz Shoab

 

alborz Namayandegan

 

Dana Shoab

 

 

Dana Namayandegan

برگشت به بالا