Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

سخن مدیریت

 بیمه محصول پیچیده ای است که نشانگر تعهد بیمه گر به جبران خسارت در زمان وقوع حادثه بر اساس قوانین و مقررات بیمه ای است بطوریکه اگر بخواهیم این مسئولیت را توضیح دهیم نیازمند استفاده از زبان پیچیده ی بیمه ای می باشیم. به هر حال تصمیم گیری برای خرید بیمه ای توسط بیمه گذاران بسیار سخت خواهد بود چرا که ارزشمند بودن تعهد بیمه گر به سابقه شرکت بیمه در پرداخت خسارت بطور صحیح و بدون معطلی و همچنین توانایی مالی ایشان در اجرای تعهدات بستگی دارد . در این شرایط خریداران بیمه در انتخاب بیمه گر و نوع پوشش های مورد نیاز با توجه به خطراتی که پیش رو دارند با مشکل مواجه خواهند شد چرا که مقایسه بیمه نامه های پیشنهادی با قیمت های متفاوت از چندین بیمه گر و بررسی سوابق پرداخت خسارت و خدمات پس از فروش آنها برای بیمه گذاران دشوار خواهد گردید.

از این رو در سیستم معاملات بیمه ای واسطه ای وجود دارد که معمولاً نماینده شرکت بیمه و کارگزار می باشد در هر حال بطور معمول  از کارگزار بعنوان نماینده بیمه گذاران و از نماینده بعنوان نماینده بیمه گر یاد می شود اما این تفکیک وظایف به منظور تاکید بیشتر بر تقسیم بندی آنهاست لیکن مطالبی که در اینجا بسیار حائز اهمیت است جایگاه و نقش کارگزار در صنعت بیمه می باشد زیرا آنها نقش کلیدی در تهیه اطلاعات برای بیمه گران و همچنین شناسایی نیاز بیمه گذار و انتقال آن به بیمه گرانی که توانایی برآورده کردن نیاز آنان  را دارند را ایفا می کنند.
نقش کارگزار بازارسازی، مطالعه بازار ایجاد ارتباط بین بیمه گذاران و بیمه گرانی که مهارت، ظرفیت میزان ریسک پذیری و توانایی مالی را دارند و همچنین کمک به مشتریان درانتخاب پیشنهادهای رقابتی می باشد. از دیگر وظایف کارگزاران ارائه پوشش های جامع بیمه ای، خدمات مدیریت  ریسک بررسی سابقه خسارت بیمه گزار، سرعت در تسویه خسارت می توان نام برد.
بنابراین حضور کارگزاران در صنعت بیمه کشور عزیزمان ایران بسیار ارزشمند و مفید خواهد بود چرا که حضور فعال آنها در صنعت بیمه کمک شایانی به بیمه گذاران و بیمه گران ودر توسعه هر چه بیشتر صنعت بیمه  درکشور منجر خواهد گردید. امید است این شرکت نیز بتواند با حضور در صنعت بیمه کشور بعنوان مشاورو خدمتگذاری صادق و امین در خدمت کلیه بیمه گذاران و بیمه گران عزیز کشورمان باشد.

 

 

 

 

 

Last Updated on Thursday, 18 June 2015 13:33

تلفن تماس


 

تلفن  :   02177616799 و  02177616784

ایمیل :   info@brokerata.com

خانه کارگر

Kargar members button

 

 

جامعه دانش آموختگان دانشگاه آزاد

membership-link-button 1

 

 

لینک های مفید

Links

 

 

FolliowCaseHospital Link

FollowCastHospital Link

 alborz Shoab

 

alborz Namayandegan

 

Dana Shoab

 

 

Dana Namayandegan

Go to top