Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Error loading component: com_languages, 1

مزایای عضویت در انجمن دانش آموختگان دانشگاه آزاد

University Logo

 

قابل توجه کلیه دانش آموختگان دانشگاه آزاد ، انجمن دانش آموختگان دانشگاه آزاد با همکاری کارگزاری اریکه تجارت آتی نگر اقدام به عضو گیری نموده است و تسهیلات بیمه ای زیر را برای اعضاء خود در نظر گرفته است .

 

 

 

 

1- استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی

2- استفاده از مزایای 10% تخفیف و تقسیط بیمه نامه شخص ثالث اعضاء جامعه

3- استفاده از مزایای 25% تخفیف و تقسیط بیمه نامه بدنه اعضاء جامعه

4- استفاده از سایر پوشش های بیمه ای با حداکثر تخفیفات

برای عضویت کلیک کنید

Last Updated on Wednesday, 19 August 2015 12:04

FORM_HEADER


Go to top